Kontakt


Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów
woj. pomorskie


Bank PEKAO SA
I O/Człuchów
Nr konta: 89 1240 3796 1111 0000 3074 0662

REGON: 770897940
NIP: 843-000-28-04
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku
                             VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774

(59) 83 42-200, 83 42-209


(59) 83 43-354


przedkom@interia.pl


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

zgmczluchow@wp.pl

Zakład Oczyszczania Miasta

zom_pk@op.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

zwik_pk@op.pl