Kontakt


Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów
woj. pomorskie


Bank PEKAO SA
I O/Człuchów
Nr konta: 89 1240 3796 1111 0000 3074 0662

REGON: 770897940
NIP: 843-000-28-04
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsku
                             VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774

(59) 83 42-200, 83 42-209


(59) 83 43-354LP. NOWY ADRES POPRZEDNI ADRES
1 Sekretariat
2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
3 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
4 Zakład Oczyszczania Miasta
5 Zakład Energetyki Cieplnej
6 Zakład Pogrzebowy
7 Zakład Zieleni
8 Ochrona Środowiska i Eksploatacja, Zamówienia publiczne