Ogłoszenia

√ Przeniesienie Kasy ZEC do Kasy Głównej
Z dniem 1.06.2017 r. Kasa ZEC zostanie przeniesiona do Kasy Głównej Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11. Kasa Główna będzie przyjmować również wpłaty za:
- energię cieplną
- węgiel.

Dodano: 2017.05.30