Ogłoszenia

√ Nowe taryfy na wodę i ścieki
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie informuje, że od dnia 04.07.2018 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy decyzją nr BD.RET.070.23.2018.EK z dnia 30.05.2018 r.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie). Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzone taryfy w dniu 26.06.2018 r. W związku z powyższym wchodzą one w życie od 04.07.2018 r.
Taryfy zatwierdzone zostały na okres 3 lat. Ceny i stawki opłat podane są dla 3 kolejnych dwunastomiesięcznych okresów następujących po sobie. Obowiązują one w terminach:
• od 1 do 12 m-ca (04.07.2018 r. - 03.07.2019 r.)
• od 13 do 24 m-ca (04.07.2019 r. - 03.07.2020 r.)
• od 25 do 36 m-ca (04.07.2020 r. - 03.07.2021 r.)

Zgodnie z art. 24g ustawy dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy.


Do pobrania:
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [249] (Rozmiar: 298.44 KB)

Dodano: 2018.06.27