Archiwum przetargów | 2016

Rok:
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |


Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.12.02

Dostawa armatury wod-kan dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.12.01

Dostawa wapna wysokoreaktywnego do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Ogłoszenie o zamówieniu |

Dodano: 2016.10.28

Ogłoszenie o zamówieniu na Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.10.07

Przetarg nieograniczony na wykonanie "Modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.10.06

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.09.02

Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego klasy IIa do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Ogłoszenie o zamówieniu |

Dodano: 2016.09.01

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Działania informacyjno-promocyjne projektu "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.08.08

Przetarg nieograniczony na dostawę opału do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2016.08.08

Zaproszenie do składania ofert na przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na gazową na ul. Słowackiego 24A w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.