Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.01.31

Roboty budowlane polegające na wykonani prac remontowych nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 12...
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.01.11

Zaproszenie do złożenia oferty na sukcesywną dostawę trumien i akcesoriów pogrzebowych...
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Zaproszenie do złożenia oferty |

Dodano: 2019.01.10

Dostawa wapna wysokoreaktywnego do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.01.04

Sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III)
[Czytaj więcej...]

Status: Przetarg odbył się.


  Archiwum

Wybierz rok:


2018 - ilość przetargów 16
2017 - ilość przetargów 18
2016 - ilość przetargów 20
2015 - ilość przetargów 17
2014 - ilość przetargów 12
2013 - ilość przetargów 23
2012 - ilość przetargów 10
2011 - ilość przetargów 11
2010 - ilość przetargów 12