Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.04.12

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:
Zadanie nr 1
Dostawa miału węglowego klasy IIa w ilości 7 000 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie, przy ul. Średniej 14.
Dostarczony miał węglowy klasy IIa musi spełniać następujące parametry:
a) Wartość opałowa w stanie roboczym minimum 23.000 kJ/kg,
b) Zawartość popiołu w stanie roboczym maksymalnie 18 %,
c) Zawartość siarki w stanie roboczym maksymalnie 0,6% (jest to jedno z kryterium oceny ofert),
d) Skład ziarnowy - frakcje 0 – 1 mm - maksymalnie 16%,
e) Zawartość wilgoci całkowitej – maksymalnie 16%.
Zadanie nr 2
Dostawa węgla kamiennego ekogroszku w ilości 25 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie, przy ul. Średniej 14.
Dostarczony węgiel ekogroszek musi spełniać następujące parametry:
a) Wartość opałowa w stanie roboczym minimum 26.000 kJ/kg,
b) Zawartość popiołu w stanie roboczym maksymalnie 10 % (jest to jedno z kryterium oceny ofert),
c) Zawartość siarki w stanie roboczym maksymalnie 0,6%,
d) Skład ziarnowy - 5 – 25 mm.

Kryteria oceny:
Zadanie nr 1 „Dostawa miału węglowego klasy IIa do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie”
- cena oferty brutto – 98%
- zawartość siarki w stanie roboczym – 2%
Zadanie nr 2 „Dostawa węgla kamiennego ekogroszku do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie”
- cena oferty brutto – 98%
- zawartość popiołu w stanie roboczym – 2%

Termin składania ofert:
2018-04-23 11:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-04-23 12:00:00

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego - pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, Anna Manszewska tel. 793 935 758 biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE:

W załączeniu zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie:
Zawiadomienie o unieważnieniu - pobrań: [105] - (Rozmiar: 281.29 KB)


Status: Przetarg odbył się.