Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.04.17

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia podzielono na 2 części:
1. Sukcesywna dostawa oleju napędowego letniego i zimowego w ilości szacunkowej 160.000 litrów do zbiornika ON na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie ul. Sobieskiego 11.
2. Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do siedziby Zamawiającego w ilości szacunkowej 12.000 litrów oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy w ilości szacunkowej 2.000 litrów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – waga kryterium 100% tj. max 100 pkt

Termin składania ofert:
2018-05-07 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2018-05-07 10:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów sekretariat (pokój 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Myszka - tel. 59 83 45 957

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrań: [16] - (Rozmiar: 4.25 MB)

SIWZ - pobrań: [18] - (Rozmiar: 15.84 MB)

Pytania i odpowiedzi - pobrań: [1] - (Rozmiar: 1.42 MB)


Status: 16 d 17 h 54 min 33 sek