Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia wyceny |

Dodano: 2018.04.30

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiebiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Zaproszenie do złożenia wyceny

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa używanej, sprawnej technicznie, bezwypadkowej zamiatarki kompaktowej
drogowo-chodnikowej, przeznaczonej do oczyszczania chodników i placów.

Kryteria oceny:
Rozeznanie rynku

Termin składania ofert:
2018-05-18 15:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiebiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Człuchów ul.Sobieskiego 11, pokój 106 lub droga elektroniczną - e-mail:: trans_pk@op.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:
Małgorzata Myszka-tel. 793 936 210

Informacje dodatkowe:
Zapytanie jest kierowane w celu rozeznania rynku.


Status: Przetarg odbył się.