Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2018.07.02

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacyjnych sanitarnych w Człuchowie i został on został podzielony na części w następujący sposób:
Zadanie nr 1 - Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Motokrosowa w Człuchowie na działce 1198/4.
Zadanie nr 2 - Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Lawendowa w Człuchowie na działce 1080/51, 1080/40.
Zadanie nr 3 - Sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna – ul. Sienkiewicza w Człuchowie na działce 296.
Zadanie nr 4 - Kanalizacyjna sanitarna z przepompownią lokalną ścieków przy al. Wojska Polskiego w Człuchowie na działkach nr: 15/1 i 15/2.,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SIWZ-9
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedno lub kilka zadań).

Kryteria oceny:
cena oferty brutto – 95 %
okres gwarancji – 5 %
Ocena zostanie przeprowadzona dla każdej części/zadania oddzielnie.

Termin składania ofert:
2018-07-13 11:45:00

Termin otwarcia ofert:
2018-07-13 12:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów sekretariat (pokój 106)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Helena Diakun tel. 793 936 481, biuro ZWiK tel. 59 83 43 340

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobrań: [77] - (Rozmiar: 365.7 KB)


Status: Przetarg odbył się.