Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.05.14

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SIWZ – 8.

Kryteria oceny:
cena oferty brutto – 95 % (tj. max 95 pkt.),
okres gwarancji – 5 % (tj. max 5 pkt.).

Termin składania ofert:
2019-05-24 13:00:00

Termin otwarcia ofert:
2019-05-24 13:15:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów - pokój 106 (sekretariat)

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych oraz Zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrań: [34] - (Rozmiar: 765.07 KB)

SIWZ 1-8 - pobrań: [52] - (Rozmiar: 21.31 MB)

SIWZ 1 - wersja edytowalna - pobrań: [20] - (Rozmiar: 69.52 KB)

SIWZ - 2 - wersja edytowalna - hasło do edycji: zwik - pobrań: [27] - (Rozmiar: 35.02 KB)

SIWZ 3 - wersja edytowalna - pobrań: [19] - (Rozmiar: 64.86 KB)

SIWZ 4 - wersja edytowalna - pobrań: [18] - (Rozmiar: 67.28 KB)

SIWZ 5 - wersja edytowalna - pobrań: [19] - (Rozmiar: 65.67 KB)

SIWZ 6 - wersja edytowalna - pobrań: [16] - (Rozmiar: 64.9 KB)

Zmiana treści SIWZ - pobrań: [6] - (Rozmiar: 326.09 KB)


Status: 3 d 7 h 20 min 50 sek