Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2019.06.12

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul.Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy cieplnych niskoparametrowych w Człuchowie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:
Zadanie nr 1
Budowa przyłączy cieplnych niskoparametrowych do budynków przy ul. Królewskiej 5, 7, 9, 11 w Człuchowie.
Zadanie nr 2
Budowa przyłączy cieplnych niskoparametrowych do budynków przy ul. Rynek 5 i ul. Królewskiej 13 w Człuchowie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ .
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (na jedno lub dwa zadania).

Kryteria oceny:
Oddzielnie dla każdej części / zadania :
a) cena oferty brutto – 95 % (tj. max 95 pkt),
b) okres gwarancji – 5 % (tj. max 5 pkt).

Termin składania ofert:
2019-06-27 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2019-06-27 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106-sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych oraz zamówień o wartości poniżej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu - pobrań: [30] - (Rozmiar: 1.66 MB)

SIWZ - pobrań: [33] - (Rozmiar: 2.3 MB)

załączniki edytowalne SIWZ - pobrań: [25] - (Rozmiar: 33.08 KB)

załącznik SIWZ-9 zadanie nr 1 - pobrań: [34] - (Rozmiar: 24.35 MB)

zalacznik SIWZ-9 zadanie nr 2 - pobrań: [26] - (Rozmiar: 15.98 MB)

Pytania i odpowiedzi - pobrań: [15] - (Rozmiar: 2.39 MB)


Status: 6 d 21 h 19 min 35 sek