Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2013.03.18

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
usłgi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie w okresie dwuletnim.

Kryteria oceny:
100 % cena

Termin składania ofert:
2013-03-29 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2013-03-29 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Diakun Helena - 793 936 481; Kusek Aleksander - 793 935 752

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania Zamówień Sektorowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.
W załączniku plik spakowany SIWZ + informacja o wynikach postępowania.

ZAWIADOMIENIE:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na fakt, iż cena oferty ważnej nieodrzuconej przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W załączniku plik spakowany SIWZ + informacja o wynikach postępowania.


Status: Przetarg odbył się.