Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony |

Dodano: 2013.03.20

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa siarczanu żelazowego dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie przy ul. Kamiennej 140 w ilości około 90 ton z rozładunkiem do zbiornika magazynowania w okresie dwuletnim.

Kryteria oceny:
Cena

Termin składania ofert:
2013-03-28 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2013-03-28 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Diakun Helena - 793 936 481

Informacje dodatkowe:
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Zamówień Sektorowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.
W załączeniu plik spakowany.

ZAWIADOMIENIE:

Przetarg wygrała firma
Kemipol Sp. z o.o.
ul. Kuźnicka 6
72-010 Police
która uzyskała najwyższą liczbę punktów


Status: Przetarg odbył się.