Wyróżnienia

Gazele Biznesu 2011 dla Przedsiębiorstwa Komunalnego

W zestawieniu przygotowanym przez Coface Polska i Puls Biznesu Przedsiębiorstwo Komunalne zajęło 2451 miejsce w rankingu krajowym.

"W każdej edycji rankingu badamy wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikujemy wyniki osiągnięte w okresie 2008-2009-2010.

O tytuł Gazeli Biznesu 2011 może ubiegać się firma, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

rozpoczęła działalność przed rokiem 2008 i prowadzi ją nieprzerwanie do dziś
w roku bazowym 2008 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
w latach 2008-2010 z roku na rok odnotowywała wzrost przychodów ze sprzedaży
w latach 2008-2010 ani razu nie odnotowała straty
umożliwiła analizę swoich wyników finansowych przynajmniej od roku 2008 (publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland albo udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego)

O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2010 vs. 2008). W rankingu nie mogą brać udziału firmy oferujące usługi finansowe i powiązane z nimi, takie jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe. W rankingu nie uwzględniamy wyników grup kapitałowych.

Udział w rankingu jest bezpłatny."


Źródło: www.gazele.pl


Dodano: 2012.03.26