Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia wyceny |

Dodano: 2018.08.03

Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Zaproszenie do złożenia wyceny

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa używanego samochodu ciężarowego samowyładowczego (wywrotka) dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie.

Kryteria oceny:
Rozeznanie rynku

Termin składania ofert:
2018-08-29 15:00:00

Miejsce składania ofert:
droga elektroniczna e-mail: zec@pk.czluchow.info lub siedziba Zamawiającego - pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
Marek Wieczorek tel. 793 935 344, Anna Manszewska tel. 793 935 758 biuro ZEC 59 83 42 750

Informacje dodatkowe:
Zapytanie jest kierowane w celu rozeznania rynku.


Status: Przetarg odbył się.