Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Oferta pracy | Data dodania: 2023-05-15

Oferta dla zakładu:
Zakład Oczyszczania Miasta

Stanowisko:
Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta

Wykształcenie:
średnie

Prawo jazdy:
NIE

Zakres obowiązków:
 • Kierowanie bieżącą działalnością Zakładu Oczyszczania Miasta w zakresie zbiórki i wywozu odpadów (w tym płynnych), utrzymania czystości na terenie miasta, zimowego utrzymania dróg oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kiełpinie;
 • Koordynowanie i nadzór nad pracą warsztatu mechanicznego, w tym sprawowanie kontroli nad dobrym stanem technicznym specjalistycznych maszyn i urządzeń, badaniami technicznymi urządzeń podlegających zgłoszeniu do UDT, itp.;
 • Organizowanie pracy oraz rozliczanie zadań, w tym nadzór nad podległymi pracownikami;
 • Kontrola nad ewidencją odpadów prowadzoną w systemie BDO;
 • Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek zakładu;
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej na dokumentach finansowych;
 • Organizacja i przeprowadzanie przetargów, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie i aktualizacja dokumentów, w tym procedur i instrukcji wewnętrznych;
 • Nadzór nad przygotowywaniem umów z odbiorcami w zakresie zbiórki i wywozu odpadów, opróżniania zbiorników bezodpływowych, dzierżawy pojemników i innych wymaganych;
 • Prowadzenie terminowej sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Udział w szkoleniach;
 • Współpraca z Urzędem Miejskim, organami kontrolnymi m.in. WIOŚ, UDT oraz z wykonawcami usług, serwisami, itp.
Wymagania:
 • Doświadczenie na kierowniczym stanowisku (min. 2 lata);
 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe;
 • Wiedza z zakresu gospodarki odpadami, ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);
 • Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność planowania, odpowiedzialność, sprawne i racjonalne podejmowanie decyzji, odporność na stres;
 • Nieposzlakowana opinia; dokładność, terminowość i zaangażowanie;
 • Mile widziane doświadczenie w firmie odbierającej odpady.
Oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Pracę w miłym i zaangażowanym zespole;
 • Stabilizację zatrudnienia;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji;
 • Pakiet socjalny.

Pliki do pobrania:
1. Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta [ 926.39 KB ]
2. Kwestionariusz osobowy [ 144.47 KB ]
3. Klauzula informacyjna dla kandydata [ 291.96 KB ]
4. Oświadczenie [ 528.92 KB ]
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.370
Wizyt dzisiaj:
60
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
274
Wizyt w miesiącu:
1.795
Wizyt w roku:
20.141