Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Adres:
ul. Średnia 16
77-300 Człuchów

(59) 83 43-340

Kierownik: Tomasz Dorawa

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

Podawanie odczytów wodomierzy:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info

PLIKI DO POBRANIA Z OGŁOSZEŃ (1)

PLIKI DO POBRANIA (5)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (5)
2023-12-28 Przetarg nieograniczony

Budowa sieci wodociągowych na terenie miasta Człuchowa

Status: Zakończony
2023-12-14 Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

Status: Zakończony
2023-11-17 Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

Status: Zakończony
2023-11-15 Przetarg nieograniczony

Sukcesywny załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie

Status: Zakończony
2023-07-12 Przetarg nieograniczony

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Człuchowie przy ul. Garbarskiej - postępowanie 18/ZWiK/2023

Status: Zakończony
Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.315.465
Wizyt dzisiaj
29
Wizyt wczoraj
71
Wizyt w tygodniu
406
Wizyt w miesiącu
100
Wizyt w roku
4.408