Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-08-10
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do kotłowni eksploatowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 10/ZEC/2023


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-08-03
Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 11/ZEC/2023


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-07-14
Modernizacja instalacji paleniskowej kotła WRp12 w Kotłowni Rejonowej KR1 w Człuchowie - znak sprawy 9/ZEC/2023


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2023-07-13
Wykonanie legalizacji ciepłomierzy dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 7/ZEC/2023


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-07-12
Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Człuchowie przy ul. Garbarskiej - postępowanie 18/ZWiK/2023


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-07-11
Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie" - znak sprawy 8/ZEC/2023


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2023-06-30
Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 6/ZEC/2023


Status: Zakończony

Archiwum

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.305.398
Wizyt dzisiaj:
5
Wizyt wczoraj:
48
Wizyt w tygodniu:
315
Wizyt w miesiącu:
1.202
Wizyt w roku:
16.169