Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Galerie
...
Budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego

...
Budynek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

...
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

...
Kotłownia KR-1

...
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Obiekt nr 1 i 2

Komora rozprężna i budynek sitopiaskowników

...
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Obiekt nr 3

Zbiornik uśredniający

...
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Obiekt nr 4.1 i 4.2

Reaktory biologiczne SBR

...
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Obiekt nr 4.3

Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych

...
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - Obiekt nr 5

Zagęszczacz grawitacyjny
Wtorek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.319.002
Wizyt dzisiaj
63
Wizyt wczoraj
61
Wizyt w tygodniu
124
Wizyt w miesiącu
1.489
Wizyt w roku
7.945