Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-11-10

Dostawa wózka paletowego ręcznego do obiektu PSZOK w Kiełpinie
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Zaproszenie do złożenia oferty

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wózka paletowego ręcznego w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym.

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto - 100%

Termin składania ofert:
2022-11-17 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia: Magdalena Mroziewicz; w zakresie merytorycznym: Małgorzata Myszka

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@pk.czluchow.info

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 314.81 KB ]Poniedziałek - PSZOK
12:00 - 17:00

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.325.464
Wizyt dzisiaj
40
Wizyt wczoraj
35
Wizyt w tygodniu
40
Wizyt w miesiącu
1.510
Wizyt w roku
14.407