Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-09-29

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna palonego - mielonego, suchego wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna w ilości 84 Mg do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie, przy ul. Kamiennej 140 w roku 2023.
  2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 44921210-7 Wapno sproszkowane.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SWZ.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria oceny:
  • cena oferty brutto - 95% (tj. max 95 pkt),
  • termin płatności faktury - 5% (tj. max 5 pkt).
Termin składania ofert:
2022-10-06 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2022-10-06 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Tomasz Dorawa – tel. 511 133 725 Helena Diakun – tel. 793 936 481; - w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz – tel. 530 282 116

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 554.02 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.369
Wizyt dzisiaj:
59
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
273
Wizyt w miesiącu:
1.794
Wizyt w roku:
20.140