Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-10-17

Sukcesywny załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień

90513600  - 2 Usługi usuwania osadu

90513700  - 3 Usługi transportu osadów

90513800  - 4 Usługi obróbki osad

2. Przedmiot zamówienia został podzielony w następujący sposób:

Część I obejmująca:

Zadanie 1: Sukcesywny załadunek i wywóz odpadów o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie do instalacji kompostowni Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” w Pile.

Część II obejmująca:

Zadanie 2: Sukcesywny załadunek i wywóz odpadów o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie na działkę rolną wskazaną przez Zamawiającego oddaloną od oczyszczalni ścieków do ok. 20 km.

Zadanie 3: Sukcesywny załadunek, wywóz i aplikacja odpadów o kodzie 19 08 05 z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie na działkę rolną zaproponowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego oddaloną od oczyszczalni ścieków do ok. 20 km.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na część I (zadanie 1) i/lub na część II (łącznie zadanie 2 i 3).

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.           

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto – 100 %  (tj. max 100 pkt.).

Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie dla każdej części  tj. część I (zadanie 1) i część II (zadanie 2 i 3 łącznie).

Termin składania ofert:
2022-10-25 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2022-10-25 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia Helena Diakun – tel. 793 936 481. W zakresie procedury postępowania Magdalena Mroziewicz – tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 657.51 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.367
Wizyt dzisiaj:
57
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
271
Wizyt w miesiącu:
1.792
Wizyt w roku:
20.138