Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

PSZOK
Poniedziałek
12:00 - 17:00
KASA
Wtorek
8:00 - 12:45
PSZOK
Środa
12:00 - 17:00
KASA
Czwartek
8:00 - 12:45
PSZOK
Piątek
12:00 - 17:00
Szanowni Państwo,

Spółka powstała dnia 1.07.1997 roku z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na podstawie ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43
z późn. zm.).

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000176774. Wszystkie udziały w Spółce należą do Gminy Miejskiej Człuchów. Przedmiotem działania Spółki jest:

 • zaopatrywanie mieszkańców w energię cieplną i ciepłą wodę użytkową,
 • pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i dostarczanie wody,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz odpadów komunalnych i innych,
 • obsługa nieruchomości w tym:
  • administrowanie budynkami komunalnymi,
  • zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 • pozostała działalność usługowa w tym:
  • pogrzeby i działalność pokrewna,
  • zarządzanie cmentarzem komunalnym,
  • urządzanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
  • usługi remontowo-budowlane,
  • usługi transportowe.Poniedziałek - PSZOK
12:00 - 17:00

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.325.469
Wizyt dzisiaj
45
Wizyt wczoraj
35
Wizyt w tygodniu
45
Wizyt w miesiącu
1.515
Wizyt w roku
14.412