Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-07-11

Dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie" - znak sprawy 8/ZEC/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury ciepłowniczej oraz urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:
Część 1
Dostawa armatury ciepłowniczej i preparatów chemicznych do Zakładu Energetyki Cieplnej  w Człuchowie.
Część 2
Dostawa urządzeń elektrycznych i AKPiA do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SWZ – 8 i SWZ-9.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną lub dwie części).

Kryteria oceny:

- cena oferty brutto - 95%
- okres gwarancji na dostarczoną armaturę, urządzenia elektryczne i AKPiA - 5%

Termin składania ofert:
2023-07-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2023-07-21 09:15:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Michał Piesik - tel. 794 370 058, Anna Manszewska – tel. 793 935 758, w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 584.21 KB ]Piątek - PSZOK
12:00 - 17:00
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.322.463
Wizyt dzisiaj
74
Wizyt wczoraj
123
Wizyt w tygodniu
463
Wizyt w miesiącu
1.016
Wizyt w roku
11.406