Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-08-10

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do kotłowni eksploatowanych przez Zakład Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 10/ZEC/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla punktów poboru gazu wg załącznika SWZ-8 (rozliczanych wg rynku konkurencyjnego) – dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego, o maksymalnym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w ilości 1 426 422 kWh.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto - 100%

Termin składania ofert:
2023-08-22 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2023-08-22 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Manszewska – tel. 793 935 758

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 469.6 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.369
Wizyt dzisiaj:
59
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
273
Wizyt w miesiącu:
1.794
Wizyt w roku:
20.140