Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-08-03

Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 11/ZEC/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie, przy ul. Średniej 14.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części w następujący sposób:

Część 1

Dostawa miału węglowego w ilości 4000 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie przy ul. Średniej 14, w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Część 2

Dostawa miału węglowego w ilości 4000 ton transportem samochodowym na plac składowy KR-1 Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie przy ul. Średniej 14, w terminie do 30.06.2024r.

Dostarczony miał węglowy w ramach części 1 i części 2 musi spełniać następujące parametry:

Lp.

Nazwa parametru

Wyszczególnienie

Wymagane parametry

1

Typ węgla

31.1, 31.2, 32.1, 32.2

 

2

Sortyment MII o granulacji 0-20 mm

 

 

2a

Frakcja 0-3 mm

 

Maksymalnie 40%

2b

Zawartość nadziarna powyżej 20 mm

 

Maksymalnie 5%

3

Wartość opałowa w stanie roboczym

 

Minimum 22 500 kJ/kg

4

Zawartość popiołu w stanie roboczym

 

Maksymalnie 18%

5

Zawartość siarki w stanie roboczym

Jest to jedno z kryterium oceny ofert

Maksymalnie 0,5%

6

Zawartość wilgoci całkowitej

 

Maksymalnie 17%

7

Zdolność spiekania liczba Rogi RI

 

0 - 25

 

Kryteria oceny:

Dotyczy części 1 i części 2:

- cena oferty brutto - 98%,

- zawartość siarki w stanie roboczym - 2%

Termin składania ofert:
2023-08-16 08:45:00

Termin otwarcia ofert:
2023-08-16 09:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Anna Manszewska – tel. 793 935 758

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.368
Wizyt dzisiaj:
58
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
272
Wizyt w miesiącu:
1.793
Wizyt w roku:
20.139