Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-07-14

Modernizacja instalacji paleniskowej kotła WRp12 w Kotłowni Rejonowej KR1 w Człuchowie - znak sprawy 9/ZEC/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Robota budowlana

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji paleniskowej kotła WRp12 produkcji Kotło-Rem Sędziszów zanjadującego się w Kotłowni Rejonowej KR1 w Człuchowie przy ul. Średniej 14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

 

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto - 95%

Okres gwarancji - 5%

Termin składania ofert:
2023-07-24 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2023-07-24 09:15:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Michał Piesik - tel. 794 370 058, Anna Manszewska – tel. 793 935 758, w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ 286.6 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.364
Wizyt dzisiaj:
54
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
268
Wizyt w miesiącu:
1.789
Wizyt w roku:
20.135