Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-07-12

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków w Człuchowie przy ul. Garbarskiej - postępowanie 18/ZWiK/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w Człuchowie przy ul. Garbarskiej 9 (działka nr 30), mająca na celu uzyskanie:

  1. poprawy warunków pracy przepompowni ścieków w szczególności w czasie trwania deszczu lub roztopów śniegu ze względu na system kanalizacji ogólnospławnej;
  2. zapewnienia niezawodnej pracy układu wstępnego podczyszczania, przepompowni i przelewu awaryjnego;
  3. poprawy separacji piasku oraz zmniejszenie uciążliwości zapachowej poszczególnych obiektów przepompowni ścieków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto - 100% (tj. max 100,00 pkt)

Termin składania ofert:
2023-08-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert:
2023-08-10 11:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat)

Osoba upoważniona do kontaktów:
Opis przedmiotu zamówienia i termin wizji lokalnej: Helena Diakun tel. 793936481, Tomasz Dorawa tel. 511133725; Procedura postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530282116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania:
1. Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą [ 708.17 KB ]
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 454.39 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.367
Wizyt dzisiaj:
57
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
271
Wizyt w miesiącu:
1.792
Wizyt w roku:
20.138