Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-10-28

„Sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawa

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ewentualna sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) w łącznej ilości 45 Mg do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie przy ul. Kamiennej 140 wraz z rozładunkiem do zbiornika magazynowania przez króciec do napełniania Cam-Lock, w roku 2023. Dostawa specjalną cysterną. Nie dopuszcza się dostawy w pojemnikach. Ilości koagulantu wskazane powyżej są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego koagulantu w czasie obowiązywania umowy lub całkowitej rezygnacji z dostaw (tj. brak składania zamówień), jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od planowanych lub całkowicie zbędne. Z powyższego tytułu Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych.
  2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 24313125-3 Siarczan żelazowy
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik SWZ.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kryteria oceny:

- cena oferty brutto  – 95 %   (tj. max 95 pkt.),

- termin płatności faktury –  5 %   (tj. max 5 pkt.).

Termin składania ofert:
2022-11-09 12:45:00

Termin otwarcia ofert:
2022-11-09 13:00:00

Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów - pokój 106 - sekretariat

Osoba upoważniona do kontaktów:
- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Tomasz Dorawa – tel. 511 133 725 Helena Diakun – tel. 793 936 481; - w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz – tel. 530 282 116

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze [ 500.24 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.367
Wizyt dzisiaj:
57
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
271
Wizyt w miesiącu:
1.792
Wizyt w roku:
20.138