Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354

Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
PSZOK
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
ZAKŁAD POGRZEBOWY
ZAKŁAD ZIELENI
Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-06-01

"Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie" - postępowanie 1/MAG/2022
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Tryb podstawowy - Ustawa PZP

Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w n/w sposób:

Część 1

Sukcesywna dostawa oleju napędowego letniego i zimowego w ilości  szacunkowej 161 000 litrów do zbiornika ON na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie ul. Sobieskiego 11.

Część 2

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do siedziby Zamawiającego w ilości  szacunkowej  12 000 litrów oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy w ilości szacunkowej 2 000  litrów.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 4 SWZ.
Kryteria oceny:

Cena brutto oferty (C) - 100%

Termin składania ofert:
2022-06-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2022-06-09 10:00:00

Miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ff83d656-dfd9-11ec-9a86-f6f4c648a056

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia: Magdalena Mroziewicz; w zakresie merytorycznym: Małgorzata Myszka

Informacje dodatkowe:
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ff83d656-dfd9-11ec-9a86-f6f4c648a056

  1. Wszystkie dokumenty postępowania (SWZ + załączniki) dostępne są pod w/w adresem.

Status: Zakończony
Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.295.709
Wizyt dzisiaj:
12
Wizyt wczoraj:
72
Wizyt w tygodniu:
378
Wizyt w miesiącu:
12
Wizyt w roku:
6.480