Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2024-06-13

Tryb podstawowy - Ustawa PZP "Sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie" - postępowanie 3/MAG/2024
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Tryb podstawowy - Ustawa PZP

Określenie przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w n/w sposób:

Część 1

Sukcesywna dostawa oleju napędowego letniego i zimowego w ilości  szacunkowej 160 000 litrów do zbiornika ON na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Człuchowie ul. Sobieskiego 11.

Część 2

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej 95 do siedziby Zamawiającego w ilości szacunkowej 12 000 litrów oraz tankowanie pojazdów z dystrybutora Wykonawcy w ilości szacunkowej 2 000  litrów.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział 4 SWZ.
Kryteria oceny:

Cena brutto oferty (C) - 100%

Termin składania ofert:
2024-06-21 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2024-06-21 09:15:00

Miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d25314a5-2974-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Osoba upoważniona do kontaktów:
Magdalena Mroziewicz

Informacje dodatkowe:
  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
    https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d25314a5-2974-11ef-86d2-4e696a6d8c25
  4. Wszystkie dokumenty postępowania (SWZ + załączniki) dostępne są pod w/w adresem.Poniedziałek - PSZOK
12:00 - 17:00

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.325.468
Wizyt dzisiaj
44
Wizyt wczoraj
35
Wizyt w tygodniu
44
Wizyt w miesiącu
1.514
Wizyt w roku
14.411