Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2023-07-13

Wykonanie legalizacji ciepłomierzy dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 7/ZEC/2023
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Usługa

Tryb postępowania:
Zaproszenie do złożenia oferty

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie legalizacji ciepłomierzy (zgodnie z załącznikiem nr 3 z zaproszenia do składania ofert).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zaproszenie do składania ofert.

Kryteria oceny:

Cena oferty brutto - 100%

Termin składania ofert:
2023-07-19 08:00:00

Termin otwarcia ofert:
2023-07-19 08:00:00

Miejsce składania ofert:
forma papierowa do: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów, pokój 106 (sekretariat) lub forma elektroniczna na adres poczty elektronicznej: zec@pk.czluchow.info

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie opisu przedmiotu zamówienia: Anna Manszewska – tel. 793 935 758, Michał Piesik - tel. 794 370 058; w zakresie procedury postępowania: Magdalena Mroziewicz tel. 530 282 116

Informacje dodatkowe:

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie.

Pliki do pobrania:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [ 342.39 KB ]

Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.367
Wizyt dzisiaj:
57
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
271
Wizyt w miesiącu:
1.792
Wizyt w roku:
20.138