Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Zamówienie publiczne | Data dodania: 2022-11-03

„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów do obiektu PSZOK w Kiełpinie” - postępowanie 6/ZOM/2022
Nazwa i adres zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

Rodzaj zamówienia:
Dostawy

Tryb postępowania:
Tryb podstawowy - Ustawa PZP

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kiełpinie (gmina Człuchów, województwo pomorskie).

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części w n/w sposób:

Część 1

"Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych kontenerów typu mulda i typu KP dostosowanych do bramowego systemu załadunku posegregowanych odpadów komunalnych do obiektu PSZOK w Kiełpinie”;

Część 2

„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowych pojemników i zbiorników na posegregowane odpady komunalne do obiektu PSZOK w Kiełpinie”;

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale 4 SWZ oraz w załączniku nr 1 do SWZ.

Kryteria oceny:

Cena brutto oferty (C) - 100%

Termin składania ofert:
2022-11-14 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
2022-11-14 10:00:00

Miejsce składania ofert:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-024d4caa-5aee-11ed-9171-f6b7c7d59353

Osoba upoważniona do kontaktów:
W zakresie procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia: Magdalena Mroziewicz; w zakresie merytorycznym: Małgorzata Myszka

Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-024d4caa-5aee-11ed-9171-f6b7c7d59353

4. Wszystkie dokumenty postępowania (SWZ + załączniki) dostępne są pod w/w adresem.


Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.366
Wizyt dzisiaj:
56
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
270
Wizyt w miesiącu:
1.791
Wizyt w roku:
20.137