Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Archiwum zamówień publicznych | 2016


Przetarg nieograniczony | Dodano: 2016-12-02
Dostawa armatury wod-kan dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2016-12-01
Dostawa wapna wysokoreaktywnego do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie


Status: Zakończony
Ogłoszenie o zamówieniu | Dodano: 2016-10-28
Ogłoszenie o zamówieniu na Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2016-10-07
Przetarg nieograniczony na wykonanie "Modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2016-10-06
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2016-09-02
Przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego klasy IIa do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie


Status: Zakończony
Ogłoszenie o zamówieniu | Dodano: 2016-09-01
Ogłoszenie o zamówieniu pn. Działania informacyjno-promocyjne projektu "Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie"


Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.364
Wizyt dzisiaj:
54
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
268
Wizyt w miesiącu:
1.789
Wizyt w roku:
20.135