Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Archiwum zamówień publicznych | 2021


Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2021-12-31
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę używanego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Zakładu Oczyszczania Miasta w Człuchowie" znak sprawy 7/ZOM/2021


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2021-12-27
Zaproszenie do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą i montażem do ciągnika rolniczego ładowacza czołowego TUR i łyżki do załadunku" - 23/ZWiK/2021


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2021-12-14
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) wytworzonych w Kotłowni Rejonowej KR-1 w Człuchowie


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2021-12-13
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę używanego pojazdu ciężarowego typu bramowiec dla Zakładu Oczyszczania Miasta w Człuchowie" znak sprawy 6/ZOM/2021


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2021-12-08
Zaproszenie do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą i montażem do ciągnika rolniczego ładowacza czołowego TUR i łyżki do załadunku" - 19/ZWiK/2021


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2021-11-26
Zaproszenie do składania ofert na "Zakup wraz z dostawą i montażem do ciągnika rolniczego ładowacza czołowego TUR i łyżki do załadunku" - 17/ZWiK/2021


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2021-11-25
Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego wysokoreaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika wapna do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie


Status: Zakończony
Poniedziałek - PSZOK
12:00 - 17:00

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Statystyki

Wizyt ogółem
2.325.462
Wizyt dzisiaj
38
Wizyt wczoraj
35
Wizyt w tygodniu
38
Wizyt w miesiącu
1.508
Wizyt w roku
14.405