Kontrast:

Czcionka:

               ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów    sekretariat@pk.czluchow.info    (59) 83 42 200     (59) 83 42 209     (59) 83 43 354
Logo Przedsębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

Archiwum zamówień publicznych | 2022


Przetarg nieograniczony | Dodano: 2022-11-28
Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 19/ZEC/2022


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2022-11-17
Dostawa miału węglowego do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie - znak sprawy 18/ZEC/2022


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2022-11-10
Dostawa wagi elektronicznej platformowej przenośnej do obiektu PSZOK w Kiełpinie


Status: Zakończony
Zaproszenie do złożenia oferty | Dodano: 2022-11-10
Dostawa wózka paletowego ręcznego do obiektu PSZOK w Kiełpinie


Status: Zakończony
Tryb podstawowy - Ustawa PZP | Dodano: 2022-11-03
„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów do obiektu PSZOK w Kiełpinie” - postępowanie 6/ZOM/2022


Status: Zakończony
Przetarg nieograniczony | Dodano: 2022-10-28
„Sukcesywna dostawa koagulantu w postaci wodnego roztworu siarczanu żelaza (III) do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”


Status: Zakończony
Tryb podstawowy - Ustawa PZP | Dodano: 2022-10-20
„Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem fabrycznie nowego wyposażenia do selektywnej zbiórki odpadów do obiektu PSZOK w Kiełpinie” - postępowanie 5/ZOM/2022


Status: Zakończony
Czwartek - KASA
8:00 - 12:45
Teraz: Zamknięte

Telefony kontaktowe

PSZOK
793 936 183

Telefony alarmowe

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
793 935 884

POGOTOWIE KANALIZACYJNE
793 936 530

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
(59) 83 42-750

Odczyt stanu wodomierza

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji:
zwik.odczyty@pk.czluchow.info
Dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:
zgm.odczyty@pk.czluchow.info

Statystyki

Wizyt ogółem:
2.309.369
Wizyt dzisiaj:
59
Wizyt wczoraj:
74
Wizyt w tygodniu:
273
Wizyt w miesiącu:
1.794
Wizyt w roku:
20.140